THIỀN BỊ NGÁP LÀ TRẠNG THÁI GÌ?

0
Download

Bạn đạo: Khi thiền cứ bị ngáp, đó là trạng thái gì?

Đức Thầy: Khi thiền bị ngáp là trược, bên trong còn trược, chưa thanh lọc đầy đủ, phải cố gắng làm pháp luân thường chuyển cho nhiều cho nó dứt khoát cái ngáp đó thì cái trược khí không có tấn công chúng ta nữa.

Share.

Leave A Reply