BẮT ẤN TAM MUỘI HAI TAY DÍNH CHẶT

0
Download

 

Bạn đạo: Trong lúc bắt ấn tam muội có khi  hai cái tay con nó bắt dính cứng lại là tại sao?

Đức Thầy: Cái đó là luồng điển ở trong cơ tạng nó chạy không có đều, đâu có dính chặt được, cái đó là trược, luồng điển nó chưa có thông suốt phải làm pháp luân để giải ra cho hết, thì đâu đó nó nhẹ nhàng chứ không dính kéo gì hết đó.

Share.

Comments are closed.