TIỂU SỬ ĐỨC TỔ SƯ ÐỖ THUẦN HẬU

0

Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu sinh năm 1883 tại quận Lai Vung, tỉnh Sa Đéc, Việt Nam. Thân phụ là cụ Đỗ Hạo Cừu, Phó Tổng tại An Thới dưới thời Pháp thuộc. Thân mẫu là cụ Đào Thị Bòi. Lúc lên 9 thì mẹ mất, Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu phải ở với cha và bà kế mẫu cho đến khi lớn.

Sau khi lập gia đình được vài năm, Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu mới tách ra ở riêng. Cũng vì hoàn cảnh khổ sở thời đó, Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu phải học nhiều nghề để sinh sống và nuôi gia đình. Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu đã học qua các nghề thầy thuốc Nam, thầy bùa, thầy coi quẻ, thợ mã, thợ nhuộm, thợ sơn cùng nấu nướng mọi việc để lo sinh sống… Khi sửa soạn lập gia đình Đức Tổ Sư phải đi dạy thêm tiếng Việt và tiếng Pháp cho trẻ em trong làng để có tiền lấy vợ. Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu có được 8 người con: 1 trai và 7 gái. Người con trai trưởng của Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu là ông Đỗ Vạn Lý, từng là Sứ Thần tại Ấn Độ và cựu Đại Sứ tại Hoa Kỳ dưới thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Ông cũng từng giữ chức Tham lý Minh Đạo trong cơ quan Phổ Thông Giáo lý Cao Đài Giáo, Việt Nam.

Vì lúc thiếu thời, Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu gặp nhiều hoàn cảnh éo le, nên tâm trí Đức Tổ Sư lúc nào cũng suy xét về cuộc đời và kiếp người. Do đó, Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu quyết tâm tầm đạo. Sau khi tu theo Ông Cao Minh Thiền Sư một thời gian, Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu vẫn chưa hoàn toàn hài lòng vì vẫn chưa được giải đáp hết thắc mắc. Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu trở về gia đình và tự nghiên cứu thêm Pháp lý Vô Vi. Trong thời gian này, nhiều lúc Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu định thần và thường thấy hình Đức Phật hiện ra trên vách. Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu lấy làm lạ nên càng cố tâm tu luyện. Lúc khởi đầu tu hành thì Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu đã 55 tuổi, tâm không sợ chết, sợ nghèo đói, Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu quyết chí tu để xuyên phá bức màn Vô Vi bí mật hầu tiếp xúc với Phật Tiên mà học Đạo. Nhờ lòng chí thành mộ Đạo, Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu đã ngộ được Pháp lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu đã xuất hồn về cõi Vô Vi và đã được học đạo trực tiếp với Đức Phật như lời Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu đã tự thuật trong quyển “Phép Xuất Hồn”.

Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu (thường được gọi là ông Tư) đã truyền dạy lại cho Đức Thầy Lương Sĩ Hằng (thường được gọi là ông Tám) để tiếp nối công việc truyền bá đạo pháp. ĐTS mất ngày 12-11-1967 (nhằm ngày 11 tháng 10 năm Đinh Mùi) thọ 84 tuổi (85 tuổi ta). Các tác phẩm của Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu để lại là Phép Xuất Hồn, Mơ duyên Quái mộng hay Quái Mộng Kỳ Duyên, Tình Trong Bốn Bể (Điểu Sào Thiền Sư), Đời Đạo Song Tu, Kinh A Di Đà  chú giải (được Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đọc và giảng năm 1986 tại Úc châu.

Thơ và Sấm Tu hành của Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu trên video clip Tiểu Sử Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu, Thơ và Sấm Tu Hành

Share.

Leave A Reply