VẤN ĐÁP

TitleDateContent
TRO RẢI BIỂN CHO NGƯỜI CHẾT2019/12/17   2019-12-17 16:30:45
TỪ BI CỨU ĐỘ CỦA ĐỨC THẦY KHI BỊ QUỶ TẤN CÔNG2019/08/15BĐ: Trong cái niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Di là cái nơi …2019-08-15 20:07:17
TÁNH XẤU-Ở ÁC2019/08/052019-08-05 07:17:39
HUYẾT ÁP CAO-MƠ THẤY BAY2019/08/05 2019-08-05 07:13:55
TÂM KHÔNG TRẬT TỰ-TÂM LOẠN2019/08/042019-08-04 17:39:46
ĐẠI HỘI TRỰC TIẾP CỦA THƯỢNG ĐẾ-THIỀN ĐƯỜNG LỚN RỘNG KHẮP NĂM CHÂU2019/08/042019-08-04 14:36:43
ĐIỂN ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ2019/08/03    Đức Thầy nhắc nhở2019-08-03 13:17:00
ÁNH QUANG CỦA NGUYỆT QUANG PHẬT2019/07/252019-07-25 12:04:51
ĐIỂN MẶT TRỜI THẦN LỰC2019/07/212019-07-21 07:46:41
NHẬP XÁC BÁO THÙ2019/07/012019-07-01 08:03:54
TÔ LỤC CHUỐC HỒNG2019/05/11Rồi tôi đi buổi trưa trời nắng thiệt nắng cái bước lên làm bài thơ …2019-05-11 19:05:38
NGỒI THIỀN BỊ LẮC2018/03/10Bạn đạo: Dạ, con còn thêm cái câu hỏi thứ hai là khi con thiền đó …2018-03-10 07:49:02
BẮT ẤN TAM MUỘI HAI TAY DÍNH CHẶT2018/03/07  Bạn đạo: Trong lúc bắt ấn tam muội có khi  hai cái tay con …2018-03-07 18:22:19
NGỒI THIỀN ĐẦU QUAY QUAY2018/02/24Bạn đạo: Khi con ngồi thiền định cái đầu và cả người con cứ quay …2018-02-24 17:01:05
PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN ĐẦU BỊ LẮC VÀ NGƯỜI QUAY CHUYỂN THÌ PHẢI LÀM SAO ?2018/02/01Bạn đạo: Khi con làm pháp luân thường chuyển thì con một thời gian đầu, …2018-02-01 00:08:09
BỊ NHỨT ĐỈNH ĐẦU VÀ LẮC PHẢI LÀM SAO ?2018/01/31Bạn đạo: Kính thưa Thầy trong ngày thứ hai khóa học, khi con đang ngồi …2018-01-31 23:32:04
THIỀN BỊ RUN VÀ LẮC PHẢI LÀM SAO ?2018/01/31Bạn đạo:  Dạ Thưa Thầy, mấy lúc con thiền hay bị rung đó Thầy, mà …2018-01-31 23:19:00
THIỀN ĐẦU BỊ LẮC TẠI SAO ?2018/01/31Bạn đạo: Anh chị em ở đây có hai người cho biết rằng sáng nay …2018-01-31 23:07:34
XUẤT VÍA TRONG BẢN THỂ VÀ NGOÀI BẢN THỂ LAM SAO PHÂN BIỆT ?2018/01/31Bạn đạo: Làm cái nào phân biệt xuất vía trong bản thể và xuất vía …2018-01-31 23:05:57
BẮT ẤN TAM MUỘI HAI TAY BỊ DÍNH CHẶT LÀ TẠi SAO ?2018/01/312018-01-31 22:59:05
THIỀN BỊ NGÁP LÀ TRẠNG THÁI GÌ?2015/01/30Bạn đạo: Khi thiền cứ bị ngáp, đó là trạng thái gì? Đức Thầy: Khi …2015-01-30 21:33:51