VẤN ĐÁP

TitleDateContent
CỬU NIÊN DIỆN BÍCH2019/12/292019-12-29 21:02:03
CHÚA JESUS-THÁNH GIỚI2019/12/202019-12-20 19:12:36
TRO RẢI BIỂN CHO NGƯỜI CHẾT2019/12/17   2019-12-17 16:30:45
PHẬT THÍCH CA RA RỪNG TU2019/12/14         2019-12-14 18:17:42
TÂM ĐẠO TẶC2019/12/092019-12-09 19:33:41
THỜ CÚNG HÌNH MẸ -ĐỐT NHANG-TÂM GỬI CHA MẸ2019/12/03 2019-12-03 16:02:19
QUY Y PHẬT QUY PHÁP QUY Y TĂNG2019/11/22         2019-11-22 14:23:12
CHƯ VỊ-BỀ TRÊN2019/11/21Chư vị   Bề trên  2019-11-21 13:43:22
TÀ KHÍ ĐIỂN CHẠY XUỐNG BÀN CHÂN-TRƯỢC KHÍ2019/11/19     2019-11-19 22:33:39
NIỆM DANH CHA2019/11/03           2019-11-03 16:03:32
KIỂM THẢO ĐỜI ĐẠO2019/11/02     2019-11-02 18:53:32
NGƯỜI CHẾT 49 NGÀY ĐI CHỊU TỘI2019/11/012019-11-01 11:45:13
NGƯỜI TU VÔ VI CHẾT ĐƯỢC LAI VÃNG 20 NGÀY2019/11/012019-11-01 11:40:02
CHỦ NHƠN BÀ2019/10/192019-10-19 18:05:41
GIỜ LY TÂM2019/10/192019-10-19 18:04:16
THIÊN THƯỢNG NHÂN GIAN HÀ NĂN HÀ SỞ2019/10/192019-10-19 17:47:55
MẠNG MÔN2019/10/13 2019-10-13 06:26:49
ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI2019/10/04Đồng tình luyến ái (Trước năm 1975 hay sử dụng) Đồng tính luyến ái (ngày nay) …2019-10-04 10:29:14
CỬA TRỜI-THIÊN MÔN TRONG BẢN THỂ2019/09/172019-09-17 13:51:46
PHỤ NỮ MANG THAI2019/09/08 2019-09-08 18:37:27
NĂM CHẤT LOẠI KIM2019/09/08Nan Đà, A Nan Đà Chữ Nan Đà là một thứ Điển Quang sắc Vàng. …2019-09-08 18:18:20
MẤT ĐIỂN-TÀ KHÍ-CÁCH GIẢI TRƯỢC2019/08/272019-08-27 19:17:23
THẾ GIAN VÔ NAN SỰ BÁ NHẪN THÀNH KIM THỊ THÁI HÒA2019/08/262019-08-26 12:55:51
Ỷ LẠI KIM THÂN CHA2019/08/262019-08-26 12:41:20
BỆNH TIM-TIM YẾU2019/08/22   2019-08-22 06:32:17
SỬA PHÁP2019/08/212019-08-21 19:18:56
NGUYÊN LÝ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT2019/08/162019-08-16 10:58:43
TỪ BI CỨU ĐỘ CỦA ĐỨC THẦY KHI BỊ QUỶ TẤN CÔNG2019/08/15BĐ: Trong cái niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Di là cái nơi …2019-08-15 20:07:17
TÁNH XẤU-Ở ÁC2019/08/052019-08-05 07:17:39
HUYẾT ÁP CAO-MƠ THẤY BAY2019/08/05 2019-08-05 07:13:55
TÂM KHÔNG TRẬT TỰ-TÂM LOẠN2019/08/042019-08-04 17:39:46
ĐẠI HỘI TRỰC TIẾP CỦA THƯỢNG ĐẾ-THIỀN ĐƯỜNG LỚN RỘNG KHẮP NĂM CHÂU2019/08/04 2019-08-04 14:36:43
ĐIỂN ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ2019/08/03    Đức Thầy nhắc nhở2019-08-03 13:17:00
ÁNH QUANG CỦA NGUYỆT QUANG PHẬT2019/07/252019-07-25 12:04:51
ĐIỂN MẶT TRỜI THẦN LỰC2019/07/212019-07-21 07:46:41
NHẬP XÁC BÁO THÙ2019/07/012019-07-01 08:03:54
TÔ LỤC CHUỐC HỒNG2019/05/11Rồi tôi đi buổi trưa trời nắng thiệt nắng cái bước lên làm bài thơ …2019-05-11 19:05:38
NGŨ KINH2019/01/102019-01-10 19:39:53
TÂY DU KÝ-TAM TẠNG -TÔN NGỘ KHÔNG2018/04/07Cái Tây Du Ký là cũng như là Tôn Ngộ Không, Sa Tăng, hay là …2018-04-07 14:00:11
NGỒI THIỀN BỊ LẮC2018/03/10Bạn đạo: Dạ, con còn thêm cái câu hỏi thứ hai là khi con thiền đó …2018-03-10 07:49:02
BẮT ẤN TAM MUỘI HAI TAY DÍNH CHẶT2018/03/07  Bạn đạo: Trong lúc bắt ấn tam muội có khi  hai cái tay con …2018-03-07 18:22:19
NGỒI THIỀN ĐẦU QUAY QUAY2018/02/24Bạn đạo: Khi con ngồi thiền định cái đầu và cả người con cứ quay …2018-02-24 17:01:05
PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN ĐẦU BỊ LẮC VÀ NGƯỜI QUAY CHUYỂN THÌ PHẢI LÀM SAO ?2018/02/01Bạn đạo: Khi con làm pháp luân thường chuyển thì con một thời gian đầu, …2018-02-01 00:08:09
BỊ NHỨT ĐỈNH ĐẦU VÀ LẮC PHẢI LÀM SAO ?2018/01/31Bạn đạo: Kính thưa Thầy trong ngày thứ hai khóa học, khi con đang ngồi …2018-01-31 23:32:04
THIỀN BỊ RUN VÀ LẮC PHẢI LÀM SAO ?2018/01/31Bạn đạo:  Dạ Thưa Thầy, mấy lúc con thiền hay bị rung đó Thầy, mà …2018-01-31 23:19:00
THIỀN ĐẦU BỊ LẮC TẠI SAO ?2018/01/31Bạn đạo: Anh chị em ở đây có hai người cho biết rằng sáng nay …2018-01-31 23:07:34
XUẤT VÍA TRONG BẢN THỂ VÀ NGOÀI BẢN THỂ LAM SAO PHÂN BIỆT ?2018/01/31Bạn đạo: Làm cái nào phân biệt xuất vía trong bản thể và xuất vía …2018-01-31 23:05:57
BẮT ẤN TAM MUỘI HAI TAY BỊ DÍNH CHẶT LÀ TẠi SAO ?2018/01/312018-01-31 22:59:05
THIỀN BỊ NGÁP LÀ TRẠNG THÁI GÌ?2015/01/30Bạn đạo: Khi thiền cứ bị ngáp, đó là trạng thái gì? Đức Thầy: Khi …2015-01-30 21:33:51