TỪ NGỮ TÂM LINH

TitleDateContent
Kinh sách biếu Ấn bản 20222022/01/282022-01-28 16:41:20
Sách biếu TÌNH YÊU SIÊU THOÁT của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng2021/05/242021-05-24 16:27:29
Sách biếu ĐỜI ĐẠO SONG TU của Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu theo PLVVKHHBPP2021/05/242021-05-24 16:26:24
Sách biếu KINH A DI ĐÀ chú giải tiếng Việt của Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu và bản dịch tiếng Pháp2021/05/242021-05-24 16:22:30
ĐIỂN SƠ CẤP-TRỤ THẤY SÁNG2021/05/09Bởi vì người tu đã có điển là người đã ý thức thấy được người …2021-05-09 18:54:58
Kinh sách biếu ấn bản 20212021/04/28 2021-04-28 20:27:35
SÁCH BIẾU KINH ĐIỂN A DI ĐÀ CHÚ GIẢI ĐỨC TỔ SƯ ĐỖ THUẦN HẬU THEO PLVVKHHBPP2020/11/112020-11-11 07:24:04
TỪ BI2020/03/23BĐ. Tại vì con cũng có những tham vọng là được Thầy, tại vì con …2020-03-23 14:07:21
Ý NIỆM NIỆM PHẬT-Tu bằng trí ý-Ý điển tâm điển-Khẩu khai thần khí tán-Bớt nói chuyện2020/01/052020-01-05 15:21:29
TÌNH THƯƠNG và ĐẠO ĐỨC2019/12/28  BĐ : Tại sao tình thương phải có đạo đức ? ĐT : Tình thương phải có …2019-12-28 07:39:49
HUYỀN CƠ TRONG NỘI THỨC2019/12/24Cho nên hôm nay tôi về đây một lần nữa nhắc các bạn trong tình …2019-12-24 16:27:19
QUẢ VỊ2019/12/23BĐ : Lúc vị cứu tinh kêu vía, lục căn lục trần và hồn của …2019-12-23 16:25:07
HỒN LINH HỒN NGU2019/12/23BĐ: Kính thưa Thầy, năm 1981, Thầy cho con bài thơ, trong bài thơ có …2019-12-23 16:20:58
QUÁN TƯỞNG2019/12/21BĐ : Con biết rằng khi thở pháp luân thường chuyển thì trong đó có phần …2019-12-21 20:21:41
TỨ THÔNG BÁT ĐẠT2019/12/10« Tứ thông bát đạt thông kinh kệ Minh lý điển quang xét trở về Tịch …2019-12-10 16:16:13
ĐUI ĐIẾC CÂM2019/12/10Tôi đui mù là tôi là người đời, đui điếc câm mà! Đui là tôi …2019-12-10 16:05:02
HẠNH ĐỨC2019/12/09ĐT. Càng nhìn sự sai lầm của mình, nhìn họ và đo lường sự sai …2019-12-09 19:37:46
TAM GIÁO TÒA – TAM THANH2019/12/07À nói Tam giáo tòa: Dưới Thượng Đế có tam giáo tòa để giáo dục …2019-12-07 14:37:45
QUANG THỨC2019/12/02Ông Thánh không ngủ, ông Trời không ngủ, ông Phật cũng không được ngủ, ở …2019-12-02 19:04:38
TRỰC GIÁC-TRÍ THỨC-TRÍ TUỆ-TUỆ GIÁC2019/09/08BĐ : Trong 1 dịp Thầy có nói là chúng ta muốn phát triển trực …2019-09-08 10:30:32
PHÁT QUANG2019/07/15  § BĐ : Khi xuất hồn, thì thể xác ngồi đâu? ĐT : Thể xác ngồi …2019-07-15 07:06:32
XUẤT HỒN XUẤT VÍA2019/07/15BĐ : Thì xin Thầy cho một cái thí dụ điển hình bởi vì tụi con …2019-07-15 07:04:25
TỨ DIỆU ĐẾ -BÁT CHÁNH ĐẠO2019/07/05BĐ. Thưa  Thầy, Thầy cắt nghĩa rõ là cho con biết “ tứ đại giai …2019-07-05 18:27:02
CHƯỞNG DƯỠNG HÀO QUANG2019/07/04Cho nên lúc chúng ta tham thiền nhập định là chưởng dưỡng hào quang tâm …2019-07-04 09:27:01
THIÊN LỰC TÂM LỰC ĐỊA LỰC2019/07/04Chúng ta có tam lực, ba cái lực mạnh là Thiên Lực, Tâm lực và …2019-07-04 09:22:15
NÊ HƯỜN CUNG – HÀ ĐÀO THÀNH2019/05/11BĐ : Được chứng kiến lời Thầy, và được nghe những lời Thầy vừa ban giảng, …2019-05-11 19:04:02
LẬP HIẾN – HIẾN PHÁP2019/05/11Chúng ta mới thấy thần kinh chằng chịt, cơ quan đầy đủ. Cơ tạng của …2019-05-11 18:48:46
NGŨ UẨN GIAI KHÔNG2018/12/21  Ngũ uẩn giai không như tôi nói nghĩa là ở dưới nầy có ngũ …2018-12-21 19:36:17
NGŨ SẮC NGŨ QUANG HUYỀN SẮC HUYỀN QUANG2018/12/21Ngũ sắc ở trong mình nó có ngũ sắc. Cái phổi là màu vàng, cái …2018-12-21 19:31:49
MINH TÂM KIẾN TÁNH2018/12/21CHUYỆN ĐÚNG LOÀI NGƯỜI THẾ GIAN LÀ CHUYỆN SAI TRÊN THIÊN ĐÀNG  Minh tâm kiến …2018-12-21 19:24:41
LINH CĂN ĐẠI LINH CĂN2018/12/19Bạn đạo: Bạch Thầy thế nào là linh căn, đại linh căn? Đức Thầy: Đó, …2018-12-19 19:11:21
KHAI KHIẾU MỞ HUỆ KẾT THÁNH THAI – MÔ NI CHÂU2018/12/19  KHAI KHIẾU MỞ HUỆ KẾT THÁNH THAI  Bạn đạo: Bạch Thầy, thế nào là …2018-12-19 19:03:39
LỤC TÂM THÔNG2018/12/19Lục tâm thông cũng như tôi nói sáu cái luân xa: Nam thuộc về lửa, …2018-12-19 18:56:13
LỤC CĂN LỤC TRẦN THEO ĐIỂN2018/12/19Chúng ta công phu luyện đạo làm cho ngũ tạng của ta điển chạy thấu …2018-12-19 18:33:11
PHẾ KINH-NGŨ TẠNG-NGŨ VỊ2018/05/25BĐ: Người tu vô vi, khi mình khai mở ngũ tạng thí dụ như khai …2018-05-25 20:07:05
THẦN THỨC2018/05/11Thần thức là có đủ tinh thần lực lượng cơ tạng đầy đủ khỏe mạnh, …2018-05-11 16:24:43
XẢ THÂN CẦU ĐẠO2018/04/07Xả thân cầu đạo là chúng ta phải tu, phải giải cái trược khí này, …2018-04-07 14:56:25
TRUNG TÂM SINH LỰC CÀN KHÔN VŨ TRỤ2018/04/07Trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ là trung tim của chúng ta bộ …2018-04-07 14:54:32
VÔ MINH2018/04/07Vô minh là tại không hiểu mình mà thôi, nếu hiểu mình, tu để hiểu …2018-04-07 14:53:21
TRIẾT LÝ THẾ GIAN2018/04/07Triết lý, triết lý thế gian, à, cái triết lý thế gian là khác. Triết …2018-04-07 14:52:03
THÓI QUEN2018/04/07Cái thói quen là ở trong cái thích mới tạo ra cái thói quen, tôi …2018-04-07 14:49:13
THẦN THÔNG2018/04/07Thần thông là cái sự hiểu biết mà thông suốt mọi sự việc, kêu bằng …2018-04-07 14:48:28
THẦN GIAO CÁCH CẢM2018/04/07Thần giao cách cảm: cái thần giao là trong cái lúc thiền mà hai bên …2018-04-07 14:47:31
THẢ LỎNG BỘ ĐẦU2018/04/07Thả lỏng bộ đầu là chúng ta tu rồi có điển rút thì chúng ta …2018-04-07 14:45:36
THÍCH CA MÂU NI PHẬT2018/04/07Thích Ca Mâu Ni Phật: Thích là thích ca tụng, nói cho rõ tiếng Việt …2018-04-07 14:44:35
TUỒNG HÁT2018/04/07Tuồng hát: đời là tuồng hát rõ ràng, việc này Thượng Đế đã sắp người …2018-04-07 14:43:43
TỤNG KINH2018/04/07Tụng kinh: là các bạn soi hồn, đó là các bạn tụng đó trên những …2018-04-07 14:42:42
CÁI TÔI2018/04/07Cái tôi này, vì cái tôi này nó hiện ra cũng như là lấy một …2018-04-07 14:40:58
TẦM ĐẠO2018/04/07Tầm đạo là đau khổ, thiếu thốn, khao khát sự công bằng mới đi tìm …2018-04-07 14:38:51
SỬA TÁNH LẬP HẠNH2018/04/07Sửa tánh lập hạnh thì chúng ta tu thiền đây là bắt đầu sửa tánh …2018-04-07 14:36:51
SINH TỬ2018/04/07Sinh tử: Xuống thế gian đây, sinh ra trù trì trong cái cơ thể này …2018-04-07 14:35:50
SÁNG SUỐT2018/04/07Sáng suốt tôi đã cắt nghĩa rồi, nó hội tụ tất cả là con người …2018-04-07 14:34:27
QUI NGUYÊN2018/04/07Qui nguyên: qui không nguyên đó là chúng ta phải qui về cái phần thanh …2018-04-07 14:33:07
QUAN ÂM2018/04/07Quan Âm: nếu mà chúng ta tu được rồi thì chúng ta mới thấy rõ …2018-04-07 14:32:21
PHẬT TỬ2018/04/07Phật tử là người ta tu nói rằng tôi tu tôi theo ông Phật, tôi …2018-04-07 14:31:14
NGŨ KHÍ TRIỀU NGƯƠN TAM HUÊ TRỤ ĐẢNH2018/04/07Ngũ khí triều ngươn mà tam huê trụ đảnh đó, thấy hông, ngũ khí là …2018-04-07 14:29:39
LONG HOA LONG VÂN2018/04/07Cho nên Long Vân là một cái cuộc thay đổi, chuyển động mạnh, thay đổi …2018-04-07 14:28:42
MỞ TRÍ2018/04/07Mở trí nói về điện quang thức giác chân lý, mở trí là tôi đã …2018-04-07 14:27:47
LINH TỬ2018/04/07Linh tử ở trong Tầm Đạo Giải Chân Lý, Cha gọi là linh tử, à, …2018-04-07 14:26:59
LẬP CÔNG BỒI ĐỨC2018/04/07Lập công bồi đức, lập công là chúng ta làm, phát tâm làm những cái …2018-04-07 14:26:08
KỲ THỊ TÔN GIÁO2018/04/07Kỳ thị tôn giáo là lấy cái phàm ngã thì nó phải kỳ thị tôn …2018-04-07 14:23:54
VẬT CHẤT2018/04/07Vật chất, vật chất có linh điển không? Trong cuốn Thượng Đế giảng chân lý …2018-04-07 14:22:19
TỨ TRỤ HÒA PHÂN2018/04/07Tứ trụ hòa phân đó là chúng ta, trong bản thể chúng ta Đông Nam …2018-04-07 14:20:55
THIÊN MÔN2018/04/07Thiên môn ở trong bản thể, trung tim bộ đầu cũng gọi là Thiên Môn …2018-04-07 14:13:36
THIỆN GIÁC2018/04/07Thiện giác: cái thiện là trọn lành, thấy hông, à, cái phần hồn các bạn …2018-04-07 14:12:37
TỲ KHEO2018/04/07Tỳ kheo là mỗi bộ phận tim gan tỳ phế thận là có người nhân …2018-04-07 14:10:54
TÂM ĐĂNG-HƯƠNG ĐĂNG2018/04/07Tâm đăng, hương đăng: Tâm đăng là gì? Đăng là gì? Đăng là sáng suốt …2018-04-07 14:09:35
HỎA TAM MUỘI2018/04/07Cái Tam Muội Hỏa là cũng là cái trược điển của Tinh Khí Thần ở …2018-04-07 14:08:21
ĐỨC TIN2018/04/07Tin thế nào là sự tin, đức tin? Phải thấy cái thực hành, phải tự …2018-04-07 14:06:51
TỨ XA LỘ2018/04/07Tứ xa lộ của tiểu thiên địa là trong đó nó có bốn cái luân …2018-04-07 14:05:37
TẾ ĐỘ VONG NHÂN2018/04/07Còn mình hổng có tu thiền mình đâu có điển thiển lành mà tế độ …2018-04-07 14:04:25
TAM THỂ PHẬT2018/04/07Tam Thể Phật Tinh Khí Thần hợp lại là Tam Thể Phật, hợp lại là …2018-04-07 14:03:12
CÕI TRUNG THIÊN2018/04/07Trung thiên: cõi Trung Thiên là gì, ở đâu? Trung Giới như đã cắt nghĩa …2018-04-07 14:02:02
TÂM TÂM TƯƠNG ỨNG2018/04/07Tâm tâm tương ứng là sao? Xuất hồn là cái hồn các bạn hết rồi, …2018-04-07 13:48:44
TỊNH ĐỘ2018/04/07Tịnh độ là các bạn đi tới chỗ thanh tịnh rồi các bạn mới gởi …2018-04-07 13:47:42
TAM BÀNH LỤC TẶC2018/04/07Tam bành lục tặc đó là ở trong bản thể mình, tam giới nè nó …2018-04-07 13:46:31
TIÊN ĐỒNG NGỌC NỮ2018/04/07Tiên Đồng Ngọc Nữ là hồn là vía, đúng đắng nó như vậy. Xuống thế …2018-04-07 13:45:35
THIÊN ĐÀNG2018/04/07Thiên Đàng là gì, ở đâu? Ở trong tâm thôi, cái tâm ta quân bình …2018-04-07 13:44:03
SỐNG ĐỒNG TỊCH ĐỒNG SÀNG2018/04/07Sống đồng tịch, đồng sàng mà chết đồng quan, đồng quách, đó là chỉ có …2018-04-07 13:42:51
SẮC BẤT DỊ KHÔNG, KHÔNG BẤT DỊ SẮC2018/04/07SẮC BẤT DỊ KHÔNG, KHÔNG BẤT DỊ SẮC Cho nên trong cái Sắc đó, nó …2018-04-07 13:41:12
QUÂN BÌNH TƯ TƯỞNG2018/04/07Quân bình tư tưởng là gì? Như tôi đã nói rồi, thiện, trong thiện nó …2018-04-07 13:40:14
PHẢN BỔN HƯỜN NGUYÊN2018/04/07Phản bổn hườn nguyên là phải trở về với mình, trở về với sự sẵn …2018-04-07 13:39:10
PHƯỚC ĐỨC2018/04/07Phước đức là thế nào? Thấy hông, Phước là chúng ta đang có một cái …2018-04-07 13:37:21
NGUYÊN LAI BỔN TÁNH2018/04/07Nguyên lai bổn tánh: đó, linh căn mọi người xuống thế thì đều có nguyên …2018-04-07 13:33:46
NHẤT BỔN TÁN VẠN THÙ, VẠN THÙ QUI NHẤT BỔN2018/04/07Nhất bổn tán vạn thù mà vạn thù qui nhất bổn đó,  thì nguyên căn …2018-04-07 11:40:52
NHẤT LÝ THÔNG VẠN LÝ MINH2018/04/07  Nhất lý thông vạn minh một cái cơ thể này mà các bạn khai …2018-04-07 11:38:42
NIỆM2018/04/07Niệm là gì? Niệm để làm gì? Tại sao phải niệm? Bởi vì con người …2018-04-07 07:34:10
MỘNG MỊ CHIÊM BAO XUẤT VÍA XUẤT HỒN2018/04/07Cái mộng mị là là, thế nào là mộng mị? Thế nào là xuất vía? …2018-04-07 07:25:28
MẤT TÂM LINH CON MA TẠI THẾ2018/04/07Mất tâm linh, thế nào kêu là mất tâm linh? Cũng như con người rõ …2018-04-07 07:20:32
MẬT NIỆM HƯỜN TINH2018/04/07Cho nên mật niệm hườn tinh: chúng ta mật niệm, chúng ta hổng có phung …2018-04-07 07:18:55
LINH TẠI NGÃ BẤT LINH TẠI NGÃ2018/04/07Linh tại ngã, bất linh tại ngã: linh cũng do tôi, nếu tôi vun bồi …2018-04-07 07:14:14
LỤC PHỦ NGŨ TẠNG2018/04/06Lục phủ ngũ tạng: trong cái lục phủ nó cũng chuyển của của sáu luồng …2018-04-06 21:33:39
KINH VÔ TỰ2018/04/06Kinh vô tự, vô tự chân kinh, vô tự chân kinh là kinh vô tự. …2018-04-06 20:22:30
KIM ĐƠN2018/04/06Kim đơn: kim đơn là khi các bạn thiền, ngồi thiền các bạn nấu và …2018-04-06 20:21:28
KIM CAN HUỆ MẠNG2018/04/06Kim can: cho nên ở trong sách nó có kim can, kim can huệ mạng. …2018-04-06 20:19:39
HUỆ2018/04/06Cái huệ: các bạn tu, càng ngày, người ta nói là Pháp Luân Thường Chuyển …2018-04-06 20:18:15
HỒNG ÂN2018/04/06Hồng ân: Hồng ân, ở thế gian nghe hồng ân lạ quá, hồng ân, ban …2018-04-06 20:14:44
HÀNH HƯƠNG2018/04/06Hành hương: cái cuộc hành hương, đó các bạn đã lâm vào trong một cái …2018-04-06 20:13:49
HÀ SA2018/04/06Còn hà sa, nhắm mắt thấy hột hột hột hột hột hột, đó là cát …2018-04-06 20:11:27
HẠ THỪA TRUNG THỪA THƯỢNG THỪA2018/04/06Hạ thừa thượng thừa trung thừa nó cũng vậy, bởi vì hạ thừa là bên …2018-04-06 20:10:33
HẠ GIỚI2018/04/06Hạ giới: cái hạ giới như tôi đã nói đó, người mới tu đang thanh …2018-04-06 20:08:19
DI DÂN CHUYỂN KIẾP2018/04/06Di dân chuyển kiếp là tất cả quy định trong càn khôn vũ trụ, là …2018-04-06 20:00:43
DIÊN HỐNG2018/04/06Còn cái diên hống thì, nói chữ diên hống, ở thế gian làm sao hiểu …2018-04-06 19:37:18
CÕI SỐNG CÕI CHẾT2018/03/31Cõi Sống, cho nên cõi sống là phải hiểu rõ cái cõi sống là phải …2018-03-31 11:02:06
THỨC TRUNG DUNG2018/03/30Bạn đạo: Dạ người ta không hiểu rõ là có phải như là cái nghệ …2018-03-30 13:54:58
VÍA2018/03/28Còn cái vía, khi mà các bạn quyết định rồi thì tay chân phải làm, …2018-03-28 19:27:34
HỒN LÀ GÌ2018/03/28Còn hồn, hỏi chứ các bạn hổng có hồn, nói con người đâu có hồn, …2018-03-28 19:26:56
GIẢI THOÁT2018/03/28Giải thoát: bây giờ tui muốn tu giải thoát, các tầng trong cơ tạng không …2018-03-28 19:24:44
GIÁC NGỘ2018/03/28Giác ngộ: mà lấy cái gì tạo ra cái giác bây giờ? À, thì là …2018-03-28 19:23:57
ĐỊA NGỤC2018/03/28Địa ngục là gì, ở đâu? À, muốn hiểu địa ngục là gì, ở đâu: …2018-03-28 19:22:34
PHÀM TÂM2018/03/28Còn cái phàm tâm rất rõ ràng, cái phàm tâm là eo hẹp đó như …2018-03-28 19:20:11
ĐẠO TÂM2018/03/28Đạo tâm, đó, khi thực hiện thương yêu vô cùng, các bạn đi trong cái …2018-03-28 19:19:40
ĐẠI ÂN XÁ2018/03/28Đại ân xá kỳ 3 là kỳ này, kỳ mạc kiếp để cho mọi người …2018-03-28 19:16:36
CÔN LÔN SƠN2018/03/28Côn lôn sơn : Cái Côn Lôn sơn đó các bạn xuất hồn mới đi tới …2018-03-28 19:10:37
CỬU TRÙNG ĐÀI2018/03/28Thì Cửu Trùng Đài trong cái Tiểu thiên Địa này cũng cái tháp Cửu Trùng …2018-03-28 18:56:18
CỬU KHIẾU2018/03/28Còn Cửu Khiếu nó từ sự xuất phát của trung tâm bộ đầu và ngay …2018-03-28 18:55:02
CAM LỒ2018/03/28Cam Lồ là sự vận hành của thủy điển trong cơ thể rồi nung nấu …2018-03-28 18:54:08
BỆNH DO TÁNH SANH-THAM SÂN SI HỈ NỘ ÁI Ố DỤC2018/03/28  Bệnh, bệnh là do tánh sanh, cái tánh trong đó nó có cái gì? …2018-03-28 18:50:16
BẢN THÂN BẤT ĐỘ HÀ THÂN ĐỘ2018/03/28Bản thân bất độ hà thân độ, đó: bây giờ con người ở thế gian …2018-03-28 18:48:42
BẤT MINH NGUYÊN LAI2018/03/28Bất minh nguyên lai là không hiểu, không hiểu rõ được mình ở đâu đến …2018-03-28 18:46:38
BỒNG LAI2018/03/28Bồng lai là một nơi cảnh tươi đẹp và mọi vạn vật hình như một …2018-03-28 18:45:36
BỈ NGẠN2018/03/28Bỉ Ngạn thì người ta nói phải có một con sông Bỉ Ngạn mà ngay …2018-03-28 18:44:34
BÁT NHÃ2018/03/28Bát nhã, người phàm nói bát nhã, bị kẹt ở trong con tim không hiểu …2018-03-28 18:43:08
BỒ ĐỀ TÂM2018/03/28Bồ đề tâm : Bồ đề bổn vô thụ, xưa có câu Bồ Đề bổn vô …2018-03-28 18:41:43
HIẾU2018/03/28  Hiếu, lòng hiếu thảo đối với cha mẹ, hiếu là sao ? Hiếu là con …2018-03-28 18:39:56
ĐẦU THAI2018/03/28Vấn đề đầu thai : phần hồn chúng ta là một điểm linh quang phân ly …2018-03-28 18:39:02
ĐAU KHỔ2018/03/28Cái đau khổ mà người phàm thường than ván là đau khổ còn người đạo …2018-03-28 18:38:05
ĐỘNG LOẠN2018/03/28  Động loạn là mình chỉ tự giới hạn lấy mình và thu hút ngoại …2018-03-28 18:36:41
CHƠN NGÃ2018/03/28Chơn ngã là khi chúng ta ý thức được nguyên căn của mọi sự việc, …2018-03-28 18:35:47
PHÀM NGÃ2018/03/28Phàm ngã: cái phàm ngã là sự giới hạn kêu bằng phàm ngã, cũng như …2018-03-28 18:34:40
CHO2018/03/28Cho, cái sự cho, cho khi mà chúng ta muốn ban cho một người một …2018-03-28 18:33:30
CÚNG LẠY2018/03/28Cúng lạy là sự cung kính để giáo dục lục căn lục trần trong bản …2018-03-28 18:32:32
CỨU ĐỘ2018/03/28Cứu độ, nếu chúng ta cứu, muốn cứu một người khác mà chúng ta không …2018-03-28 18:31:41
BIẾT2018/03/28Biết, sự biết: ở đời họ nói biết rất dễ, nó ở đôi môi rất …2018-03-28 18:29:18
HỐNG DIÊN 2 TÁM HÒA NÊN 12018/03/11Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, để xin phép được hỏi Thầy, cũng nhân dịp bác …2018-03-11 18:42:39
HỒI QUANG PHẢN CHIẾU2018/03/11Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, hồi quang phản chiếu vậy là sao? Đức Thầy: Hồi …2018-03-11 18:23:46
HÀO QUANG2018/03/11Bạn đạo: Kính thưa Thầy, nhờ Thầy giảng nghĩa cho con hào quang là gì? …2018-03-11 18:03:57
MINH CẢNH ĐÀI2018/02/27Khi mà các bạn niệm Phật mà thấy xâu chuỗi ở đây nó chạy rồi, …2018-02-27 18:54:35
XÁ VỆ QUỐC2018/02/26Đức Thầy: Tự thức là mình tu ở đây nè, mình gom cái thanh điển …2018-02-26 17:39:46
PHÁP2018/02/26                  Lý luận đảo điên nan đắc pháp: Nói đi nói lại hoài rốt cuộc …2018-02-26 13:49:26
THIỀN GIÁC2018/02/25Bạn đạo: Hằng đêm con ngồi thiền thật sự là không thiền đúng mức, chỉ …2018-02-25 19:37:27
PHẬT SỰ2018/02/24Bạn đạo : Thưa Thầy, đấng nào dạy chúng ta trong cõi vô hình? Đức Thầy: …2018-02-24 16:43:24
THẬP THIỆN THẬP ÁC DĨ HÒA BÌNH2018/02/24Đạo là quân bình tự mình đi, đạo là tự mình đi chứ không phải …2018-02-24 16:35:07
THỨC TÂM THỨC GIÁC2018/02/24Bạn đạo: Kính thưa Thầy, Thầy giảng cho con hiểu rõ thức tâm và thức giác …2018-02-24 16:33:00
NỢ ĐỜI NỢ ĐẠO2018/02/24ĐT: Nợ đời: trong cái đời nó cũng có cái đạo nhưng mà người phàm …2018-02-24 16:28:44
NIẾT BÀN TẠI THẾ2018/02/24BĐ: Niết bàn cũng là một cõi ở trong cái thế gian này vậy thưa …2018-02-24 16:25:13
NHẬP NIẾT BÀN2018/02/24Nhập Niết Bàn là cái phần hồn xuất ra và tư tưởng phần trí nó …2018-02-24 16:23:57
MA NHẤT TRƯỢNG PHẬT NHẤT XÍCH2018/02/24Ma nhất trượng phật nhất xích là bây giờ cái nhiễu động trong cơ thể …2018-02-24 16:12:53
LUÂN XA2018/02/24Cái huyệt về châm cứu là khác. Luân xa luận về điển là khác, bởi …2018-02-24 16:11:19
LONG HOA ĐẠI HỘI2018/02/24Bạn đạo: Thưa ông Tám, tôi hơi thắc mắc điểm đó là điểm gì? Đa số …2018-02-24 16:10:17
HUỆ TÂM HUỆ TRÍ2018/02/24Huệ tâm, huệ trí là do cái tu và cái mục đích của mình đặt …2018-02-24 16:04:35
HƯ KHÔNG ĐẠI ĐỊNH2018/02/24BĐ: Thưa thầy thế nào là hư không đại định? Hư không đại định cũng …2018-02-24 16:03:15
TRẦN TRƯỢC2016/12/05Bạn đạo: Câu hỏi là khi mà chúng con trong ở một cái nơi nặng …2016-12-05 18:10:48
TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN2016/12/05Mấy nghìn năm nay tiên học lễ hậu học văn, thế gian học hoài nhưng …2016-12-05 17:45:25
ĐẠI GIÁC2016/12/04Bạn đạo: Trong thời gian con nghe Thầy giảng Thầy nói rằng Thầy ăn cơm …2016-12-04 18:50:02
TRI GIÁC2016/12/04Bạn đạo: Thưa thầy, tri giác là gì? Đức Thầy: Tri giác là mình hiểu …2016-12-04 18:45:26
THỰC HÀNH2016/12/04Bạn đạo: Thưa sáng nay trong bài giảng của ông Tám, ông Tám thường nhắc …2016-12-04 18:44:15
ĐIỂM ĐẠO2016/12/04Bạn đạo: Thưa Thầy dạy rõ chúng con điểm đạo là gì? Đức Thầy: Điểm …2016-12-04 18:40:00
TỪ QUANG2016/12/04Bạn đạo: Thưa Thầy từ quang là gì? Đức Thầy : Từ quang là sự thanh …2016-12-04 18:36:51
VÔ SINH2016/12/04  Bạn đạo: Kính thưa Thầy, tại sao gọi là vô sinh? Đức Thầy: Vô …2016-12-04 18:35:54
TỰ TIẾN XUYÊN2016/12/04Bạn đạo: Kính thưa Thầy, Thầy thường giảng tự tiến xuyên, chữ xuyên ở đây …2016-12-04 18:33:09
TAM HỒN, TAM GIỚI, TAM THANH2016/12/04Muốn đạt tới tam thanh phải vượt tam giới, tam giới đều có trình độ, …2016-12-04 18:25:44
CHƠN GIÁC2016/12/04Bạn đạo: Thưa Thầy, chơn giác là sao? Đức Thầy: Chơn giác là luồng điển …2016-12-04 18:22:24
ĐẠI TỪ BI2016/12/04  Bạn đạo: Kính thưa Đức Thầy, đại từ bi là gì? Đức Thầy: Đại …2016-12-04 18:19:02
NGHIÊM LUẬT2016/12/04  Bạn đạo: Nghiêm luật gồm có những điều luật gì? Đức Thầy: Nghiêm luật …2016-12-04 18:17:52
HƯỚNG THƯỢNG2016/12/04Bạn đạo: Trên nguyên tắc hành thiền thì chúng ta phải buông bỏ tất cả, …2016-12-04 18:14:28
TAM MUỘI2016/12/04Bạn đạo: Kính thưa Thầy, trong chữ bắt ấn Tam Muội, Tam Muội có nghĩa …2016-12-04 17:53:36
THUẦN ÂM THUẦN DƯƠNG2016/12/04Bạn đạo: Người nam tu thì sẽ thuần dương, người nữ tu thì sẽ thuần …2016-12-04 17:52:33
THÔNG TAM BẢO2016/12/04  Bạn đạo: Thưa Thầy, thông tam bảo là sao? Đức Thầy: Tinh khí thần …2016-12-04 17:51:21
THIỆN DUYÊN2016/12/04Thiện duyên, chúng ta nhìn tranh trời rất kỳ diệu chiếu đẹp cho tất cả …2016-12-04 17:45:40
CẤY PHÚC ĐIỀN-PHÚC ĐIỀN2016/12/04Bạn đạo: Khi Thầy nói một mình tôi đã đi đây đi đó đã cấy …2016-12-04 17:45:15
VÔ QUÁI NGẠI2016/12/04  Bạn đạo: Kính thưa Thầy giải thêm về chữ vô quái ngại. Đức Thầy: …2016-12-04 17:43:20
CHỦ THUYẾT2016/12/04BĐ: Thưa thầy, chủ thuyết là gì mà không chủ thuyết là gì? ĐT: Chủ …2016-12-04 17:41:55
HỮU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG2016/12/04Cho nên chúng ta càng tu càng thanh tịnh thấy chúng ta đã đi quá …2016-12-04 17:35:11
THỨC HỒI SINH2016/12/04Bạn đạo: Xin Thầy giảng thức hồi sinh là gì và để làm gì? Đức …2016-12-04 17:33:23
KIM TIỀN MẪU MẸ2016/12/04Bạn đạo: Kim tiền mẫu mẹ, thưa Thầy kim tiền mẫu mẹ, kim thân bất …2016-12-04 17:31:55
NHƯ LAI BẢN TÁNH2016/12/04Thì nó hóa ra ta rồi cái điển mà nó thừa tiếp với thanh điển …2016-12-04 17:30:44
KIM THÂN BẤT HOẠI2016/12/04Kim thân bất hoại khi mà các bạn, cái hồn các bạn xuất ra mà …2016-12-04 17:29:26
CHƠN THỨC2016/12/04  Bạn Đạo: Chơn thức là gì? Sự liên hệ của nó với sự suy …2016-12-04 17:27:03
CÔNG PHU, CÔNG QUẢ, CÔNG TRÌNH2016/12/03BĐ. Thưa Thầy tu là phải cần tam công: công phu công quả công trình, …2016-12-03 20:03:24
HẮC ĐẠO2016/12/03BĐ: Hắc đạo là sao? ĐT: Hắc đạo là càng tu càng thiền mặt càng …2016-12-03 20:00:55
CHÁNH PHÁP, CHƠN PHÁP2016/12/03BĐ: Chánh pháp và chơn pháp có gì khác biệt hay không, hay hai chữ …2016-12-03 19:57:19
ÁC TRƯỢC2016/02/28Chuyện ác trược là cái tham dục nó tạo ra ác trược, tham dục nó …2016-02-28 02:32:53
BÀNG MÔN TẢ ĐẠO2016/02/27Bàng môn tả đạo là chỉ đem cái ảo thuật cho mình thấy và uy …2016-02-27 06:34:30
BI TRÍ DŨNG2016/02/27Cái Dũng này không phải dũng tới đánh lộn với người ta mà là cái …2016-02-27 02:35:24
BÒ BAY MÁY CỰA2016/02/27Bò bay máy cựa mà đương nhiên tôi nói hồi nãy đó, ở Tứ Xa …2016-02-27 00:37:05
CẤM GIỚI THUẬN GIỚI2016/02/26Sự ngăn cản ở đời làm như Vạn Lý Trường Thành cũng hổng cấm được …2016-02-26 09:37:54
CẤP CÔ ĐỘC VIÊN2016/02/26Trong vườn của ngươi có cây cổ thụ lớn cả là xương sống, chân tay, …2016-02-26 04:20:05
CHÁNH NIỆM2016/02/26Cái chánh niệm, muốn biết được cái chánh niệm đó phải biết cái chánh khí, …2016-02-26 03:40:42
CHỮ VẠN2016/02/26BĐ: Bạch Thầy, vậy là cái nghĩa của chữ Vạn là gì vậy Thầy? ĐT: …2016-02-26 02:25:38
CỬU DƯƠNG QUAN2016/02/26ĐT: Con bò nó còn phải cày ứ hơi nó còn phải bị làm thịt …2016-02-26 02:18:43
CỬU HUYỀN THẤT TỔ2016/02/26Cửu huyền thất tổ là sự liên hệ của phần hồn của chúng ta, từ …2016-02-26 00:16:44
ĐẮC ĐẠO2016/02/25Đắc đạo là tư tưởng quân bình, không có nhiễm trần. Nhiễm trần là sao?  …2016-02-25 02:13:00
ĐIỂN NGŨ HÀNH2016/02/24BĐ: Thưa Thầy còn điển ngũ hành là cái gì ? ĐT:  Điển ngũ hành …2016-02-24 00:08:12
ĐIỂN QUANG – ĐIỂN TRƯỢC – ĐIỂN THANH-THANH QUANG ĐIỂN LÀNH2016/02/23BĐ: Thưa Thầy điển quang là gì ? Và xin Thầy phân biệt con rõ …2016-02-23 00:04:20
ĐỐN NGỘ2016/02/23Đốn ngộ là đường tắt đi ngắn đi thẳng, cắt đứt để đi tới thẳng …2016-02-23 00:02:04
DỤC GIỚI- SẮC GIỚI- VÔ SẮC GIỚI- HƯ KHÔNG ĐẠI ĐỊNH2016/02/20BĐ: Thưa Thầy cho biết sự khác biệt giữa dục giới, sắc giới và vô …2016-02-20 23:58:28
GIẢI GIỚI2016/02/16Cho nên chúng ta đang học, chúng ta là một học viên của càn khôn …2016-02-16 23:52:02
GIẢI NGHIỆP2016/02/16BĐ: Còn khi giải nghiệp đó Thầy, mình giải nghiệp mình phải từ trong nội …2016-02-16 23:37:25
HẮC BÌ PHẬT TỔ2016/02/15Tu bên Phật, nó Hắc Bì Phât, cái màu, cái huyền sắc đó là chỉ …2016-02-15 23:35:35
LỤC CĂN LỤC TRẦN2016/02/14Bạn đạo: Thưa Thầy còn lục căn Lục Trần như thế nào, thưa Thầy cắt …2016-02-14 23:39:25
NIẾT BÀN2016/02/09Niết Bàn cũng là một cõi ở trong cái thế gian này, thì thưa Ông …2016-02-09 23:30:15
PHÁP ĐÀI2016/02/07Pháp đài là sự thanh tịnh chứ đâu có gì đâu. Pháp đài là quân …2016-02-07 23:20:25
PHÁP GIỚI MÔNG HUÂN2016/02/06Tôi nói ngoài ngũ uẩn mới tiến tới pháp giới mông huân. Ngũ uẩn là đây : …2016-02-06 23:19:04
PHƯỚC HUỆ SONG TU2016/02/06Bạn đạo : Nhưng mà trong phước với huệ nó song với nhau ? Đức …2016-02-06 23:12:03
QUÁN THÔNG2016/02/05Bạn đạo: Kính thưa Dức Thầy có thể giải nghĩa thêm về hai chữ Quán …2016-02-05 23:17:21
ĐIỂN HÓA VĂN2016/02/05Cho nên các bạn tu này nó có lợi ghê lắm, à, đừng có nói …2016-02-05 19:45:58
DIỆT DỤC2016/02/05Dục là diệt dục trong tâm thức chứ hổng phải diệt dục trong thể xác, …2016-02-05 19:44:23
CHƠN TÂM2016/02/05BĐ : Và cái chơn tâm nó nằm ỏ đâu? Chơn tâm! ĐT : Chơn tâm! …2016-02-05 19:42:00
NGUYÊN LÝ VÔ SANH2016/02/05BĐ : Dạ thưa Thầy, con xin nhờ Thầy giảng cho con biết rõ thêm thế …2016-02-05 19:40:45
TU THIỀN ĐẠO PHÁP2016/02/05Khôn dữ lắm mà, không được, anh làm nặng nó không được, anh cho nó …2016-02-05 19:38:46
TÂM ĐIỂN THANH TỊNH2016/02/05  Cho nên ngày hôm nay các bạn về đây học, học cái gì ? Chữ …2016-02-05 19:36:49
THA THỨ THƯƠNG YÊU2016/02/05  Rồi chúng ta mở rồi chúng ta mới chấp nhận cái nghiệp chính ta …2016-02-05 19:35:20
SIÊU THƯỢNG THỪA2016/02/04Bạn đạo: Thưa Thầy, còn siêu thượng thừa là sao? Đức Thầy: Siêu thượng thừa …2016-02-04 23:15:45
TAM THẬP TAM THIÊN2016/02/04Bạn đạo: Thưa Thầy còn tam thập tam thiên là như thế nào? Đức Thầy: …2016-02-04 23:13:16
THIỀN ĐỊNH2016/02/03Thiền định là khi chúng ta mượn cái pháp soi hồn để giải tỏa trược …2016-02-03 23:10:20
TỀ LUÂN HƯ CẢNH2016/02/03Bạn đạo: Thưa Thầy, xin Thầy cắt nghĩa cho rõ thêm về Tề Luân Hư …2016-02-03 23:06:49
THANH ĐIỂN – TRƯỢC ĐIỂN2016/02/02Trược điển nó thuộc về dục vọng lợi dụng tăm tối còn thanh điển thuộc …2016-02-02 23:05:04
THÁNH- ĐỊA TIÊN- THIÊN TIÊN- PHẬT2016/02/02Bạn đạo: Thưa Thầy, Thánh Thần Tiên Phật khác nhau như thế nào? Đức Thầy: …2016-02-02 23:01:41
THANH TỊNH2016/02/02Muốn nói sự thanh tịnh, phải hiểu rõ cái gì kêu bằng thanh tịnh, bây …2016-02-02 21:32:52
THẤT TRÙNG HÀNG THỌ2016/02/01Thất trùng hàng thọ: chữ thất trùng đã giảng nghĩa như trên do nơi 7 …2016-02-01 21:28:10
THIỀN GIÁC2016/02/01Cho nên cái pháp tu nầy thấy soi hồn pháp luân thiền định nhưng động …2016-02-01 06:25:36
THIÊN XÍCH2016/02/01Thiên xích là cái điển của mình đo ông Trời. Cái người mà làm việc …2016-02-01 01:22:10
TỬ VÌ ĐẠO2016/02/01Rốt cuộc phải về không mà có gì đâu tranh chấp có gì mà lý …2016-02-01 00:17:30
CHỨNG ĐẮC2015/02/26Chứng đắc là Bề Trên chứng đắc. Chứng đắc cũng như là cái ngôi vị như cụ tu, cụ nhập được …2015-02-26 02:22:02