CHƠN NGÔN ĐỨC THẦY

TitleDateContent
TU LÀ PHẢI LUYỆN2018/12/142018-12-14 18:47:32
MƯỜI NGƯỜI THÀNH ĐẠO HƠN LÀ MỘT TRIỆU NGƯỜI NÓI DÓC MÀ KHÔNG TIẾN TỚI2018/12/142018-12-14 18:45:11
GHEN GHÉT LÀ TĂM TỐI, THƯƠNG YÊU LÀ SÁNG SUỐT2018/12/142018-12-14 18:41:44
THANH TỊNH LÀ CHẤN ĐỘNG LỰC MÌNH PHẢI HÒA TAN MỌI TRẠNG THÁI2018/12/142018-12-14 18:37:36
KHÔNG NÊN NGHĨ QUÁ KHỨ, KHÔNG ĐẶT KHỞI ĐIỂM Ở TƯƠNG LAI, GIỮ TÂM KHÔNG MỚI LÀ SÁNG SUỐT2018/12/142018-12-14 18:34:19
DANH LÀ DANH GIẢ ĐÀNG LÀ ĐÀNG TU2018/12/14 2018-12-14 13:00:26
ÙN ÙN ÀO ÀO RỒI ĐÂU CŨNG VÀO ĐẤY2018/12/142018-12-14 12:54:05