CHƠN NGÔN ĐỨC THẦY

TitleDateContent
TU LÀ PHẢI LUYỆN2018/12/14ĐT. Đó rồi bây giờ mới nói sơ sơ chút đó là mở cái thông …2018-12-14 18:47:32
MƯỜI NGƯỜI THÀNH ĐẠO HƠN LÀ MỘT TRIỆU NGƯỜI NÓI DÓC MÀ KHÔNG TIẾN TỚI2018/12/14Mà con càng thanh tịnh chừng nào con càng thiền chừng nào con càng thấy …2018-12-14 18:45:11
GHEN GHÉT LÀ TĂM TỐI, THƯƠNG YÊU LÀ SÁNG SUỐT2018/12/14Cơ hình giả tạm nhưng mà chúng ta trước hết chúng ta phải xét về …2018-12-14 18:41:44
THANH TỊNH LÀ CHẤN ĐỘNG LỰC MÌNH PHẢI HÒA TAN MỌI TRẠNG THÁI2018/12/14BĐ. Tôi rất là, khi nhận thấy ông lặp đi lặp lại rất nhiều lần …2018-12-14 18:37:36
KHÔNG NÊN NGHĨ QUÁ KHỨ, KHÔNG ĐẶT KHỞI ĐIỂM Ở TƯƠNG LAI, GIỮ TÂM KHÔNG MỚI LÀ SÁNG SUỐT2018/12/14BĐ. Dạ kính thưa Thầy, à con có nghe nói về cái sự cái bất …2018-12-14 18:34:19
DANH LÀ DANH GIẢ ĐÀNG LÀ ĐÀNG TU2018/12/14Danh là danh giả đàng là đàng tu, quí vị có tên đây mà không …2018-12-14 13:00:26
ÙN ÙN ÀO ÀO RỒI ĐÂU CŨNG VÀO ĐẤY2018/12/14Bởi vì chúng ta tu chúng ta hiểu chỉ có cái điển là chánh thôi, …2018-12-14 12:54:05