NGỒI THIỀN BỊ LẮC

0
Download

Bạn đạo: Dạ, con còn thêm cái câu hỏi thứ hai là khi con thiền đó thì cái thân mình nó lắc quá. Khi mà nó lắc quá như vậy đó không biết có sao, có đi luôn không?

Đức thầy: Cái hạ thừa nó đi vòng như vậy rồi nó lên trung thừa nó đi vòng, tới thượng thừa nó lắc cái đầu. Tại sao lắc là trong lúc nó đi ra, đi không được vì nó mở có một khúc à, nó động trong nầy nó hồi trở lộn lại thôi. Cho nên mình cứ làm pháp luân, nó lắc thây kệ, ngồi làm pháp luân hít thở  hít thở hít thở nhiều thì  nó mới hết quậy. Còn cái lắc không mệt đâu, cái lắc đó không bao giờ mệt mà thấy nó khỏe ghê lắm. Không sao đâu! Thất từng la võng, 7 lớp gân bên trong sẽ chuyển thông tất cả, phải chuyển thông hết. Thì lúc đó mói thấy cái hồn hào quang sáng trưng ở bên ngoài.

Bạn đạo: Dạ khi mà nó lắc, mình gượng lại nó lắc thêm hơn

Đức Thầy: Thả lỏng cho nó lắc đâu có sao. Làm pháp luân đi, không sao hết, hít thở hít thở đây rồi nó thông. Mấy cái đó nó phải qua một giai đoạn khoảng 18 tháng thì không còn lắc nữa. Sau này mà muốn lắc một chút cũng khó. Ngồi vô là cái cụp ngay như cái hình Ông Phật vậy, không có méo. Cái lắc ban đầu thì phải có vì nó mở lớp này tới lớp kia, lớp kia tới lớp nọ, nó cứ mở đi lên, mà mở tới quy nhất trên nê hường rồi thì ra đi không khó.

Share.

Comments are closed.