PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN ĐẦU BỊ LẮC VÀ NGƯỜI QUAY CHUYỂN THÌ PHẢI LÀM SAO ?

0
Download

Bạn đạo: Khi con làm pháp luân thường chuyển thì con một thời gian đầu, con cảm thấy rằng ở phía sau từ ót trở lên nó bị, cái đầu bị lắc con có thể nói là cái cả thân người bị quay chuyển dử lắm. Rồi sau nầy qua giai đoạn đó thì hết rồi hiện tại đó là khi mà con làm PLTC thì con thấy rút từ cái môi trên lên tới lỗ mũi rồi lên tới trán. Thưa Thầy rồi một thời gian sau nầy nửa con thấy cảm thấy nó rút lên trên đỉnh đầu. Thưa Thầy như vậy là đúng hay sai?

Đức Thầy: Đúng rồi đó cứ tiếp tục làm pháp luân nữa rồi khi mà mình thấy nó nghẹt ở đó mình chứng minh là luồng điển đã lên tới đó rồi. Mà nó lắc qua lắc lại đó là mình ra còn yếu chưa đủ thanh nhẹ thành ra Bề Trên không có hút được. Tu cần cho thanh nhẹ mới ngồi vững vàng, cứ hướng cái con đường đó mà đi, không có bị, lại với cầu xin ông bà giúp nầy kia kia nọ là ma, không có cầu xin gì nữa, cứ đi lên. Biết đường đi chết cũng đi, không sao hết, đi về đảnh lễ Phật. Lúc nhập định trước khi nhập định nguyện hai câu xin đảnh lể Phật thì quên nó đi. Thiền nhẹ dỗ ngủ lúc đó mới thấy mình đứng, thời gian nào thấy mình đứng ngoài cái thể xác, ở trên dòm xuống rõ ràng cái đó chứng minh sự xuất hồn rồi ra đi, học, những gì mà chúng ta có thể tới được, thấy được học về tức khắc về đường đạo, nó sẽ tạo thêm sức mạnh hơn.

Share.

Leave A Reply