NGỒI THIỀN ĐẦU QUAY QUAY

0
Download

Bạn đạo: Khi con ngồi thiền định cái đầu và cả người con cứ quay quay như cái máy xay bột như vậy là tại sao?

Đức Thầy: Cái luồng điển nó đương xuất phát đi lên và chưa hòa hợp với phần thanh nhẹ bên trên cho nó bị quay và mình cố gắng làm nữa rồi nó sẽ hòa hợp, lúc đó sẽ hết quay và ngồi đâu ngay ngắn đó.

Share.

Comments are closed.