THIỀN ĐẦU BỊ LẮC TẠI SAO ?

0
Download

Bạn đạo: Anh chị em ở đây có hai người cho biết rằng sáng nay sau khi Thầy giảng thì thiền bị lắc cái đầu như vầy,

Đức Thầy: Rút điển bởi vì khi cái sự điển của hành giả còn yếu rút lên thì bên trên nó thanh hơn dội, nó mới dội trở lộn lại thành ra nó kêu bằng dội trở lại mà nó lắc, còn khi mà ra đi nhẹ nó không có lắc đâu. Nhưng mà tập thét rồi nó quen rồi nó hòa với cái thanh điển ở bên trên rồi định, không còn lắc nửa. Lúc nào người ta cũng bị cái trạng thái đó vì nó mở bên trong. Cái đó kêu bằng cái điển nó không có dính liền với thể xác mà nó xuất ra liên hệ với thanh điển Bề Trên mà trong lúc đó ta còn yếu nó hồi trở lộn lại nó lắc. Cái chuyện đó là thường không có cái gì quan trọng hết.

Share.

Leave A Reply