TỪ BI CỨU ĐỘ CỦA ĐỨC THẦY KHI BỊ QUỶ TẤN CÔNG

0
Download

BĐ: Trong cái niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Di là cái nơi cuối cùng, cái tiếng đó an tại tim, có chữ vạn, Thầy nói có chữ Vạn, mà chữ Vạn đó lý do vì sao có chữ Vạn?

ĐT: Nó quân bình là nó xuất phát chữ Vạn. Đó là một khí giới từ bi để cản trở tất cả những cái gì muốn xâm nhập cơ tạng chúng ta, không được. Hội tụ tới đó là không có ai phá được hết. Cho nên tôi kêu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ngồi mình rảnh, ý mình tưởng tới Phật Di Đà, Phật thích Ca cũng được, mình co lưỡi, răng kề răng, ý niệm thầm kính niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi thì tự nhiên cái luồng điển nó phát triển sáng, rồi niệm nhiều, công đức nhiều thì xâu chuỗi nó sẽ lớn lên, chạy trước ngực, mà hội tụ rồi thì có chữ Vạn phát ra.

Chữ Vạn đó trong lúc nguy hiểm, ma quỷ tới phá, nó xuất, trị, tự nhiên nó ra chạy một cái là đối phương phải tan, nó mạnh như vậy đó.

Tôi có nhiều trường hợp, ở bên Đức tôi cũng bị vậy. Tôi mới vô phòng, tôi chưa có ngủ, tôi chưa nhắm mắt thấy hai con quỷ tới, hai con rắn đen nó bò bò bò ngay cửa sổ, tôi nói cú này chắc chết. Bà chủ này bả  nhà có ma mà bả không nói mình, bả vô chỉ cho mình ngủ chỗ sướng, mà  bây giờ thấy khổ rồi, nó tới rồi, sắp tới rồi. Bây giờ biết sao? Chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tự nhiên tôi thấy nó chạy cái rụp ngã hai con đó xuống, té ra hiện lên thấy hai con người Đức. Cái chuyện lạ, tôi thấy cái xâu chuổi mà làm sao có khả năng làm vậy, làm người ta đứt đầu luôn, mạnh vậy đó.

Cho nên giữ từ bi đi, giữ thanh nhẹ đi là sức mạnh của càn khôn vũ trụ không phải là mạnh của con người, cái luồng điển thanh nhẹ, mình làm pháp luân thường chuyển, luồng  điển mình nó thanh nhẹ và niệm Phật rồi đó nó hòa với chấn động của càn khôn vũ trụ. Khi mà có chuyện nguy biến, nó hội tụ lại sức mạnh, rất mạnh!

Tôi chứng minh hai lần, một lần ở Marseille, ở nhà Mã Tố Anh nó đưa vô cái hầm tối hù, tôi cũng vô tôi ngủ. Mới vừa vô thấy hai bà đội khăn rằn làm bộ khóc này kia kia nọ như người Bến Tre vậy. Tôi cũng chưa có ngủ, tôi mở miệng tôi nói: “ Có gì ?” Trong ý tôi nói có gì nói đi, tôi sẽ giúp cho, nó hiện lên hai người thiệt lớn, le lưỡi liếm tôi, chết cha!  Tụi nó dữ quá, bí rồi bây giờ làm sao? Tôi nín thở tôi thổi một cái, đứt khúc, thổi bốn lần đứt bốn khúc.

Rồi sáng tôi ra tôi nói : “Thôi dẹp mấy cái này, không có thờ mấy cái này, đem để tiệm bán đi”. Là cái lần đó tôi thấy nguy hiểm nhất trong đời tôi, thấy chết rõ ràng, nó le lưỡi liếm mình nó còn gì nữa, thổi nó đứt.

 

Download

Một thời gian bà biết niệm Phật, bà xin làm cái kiếng Vô Vi. Thì tôi có chứng kiếng Vô Vi, nhưng mà chỗ đó mạnh lắm, nó hai con quỷ mạnh lắm, kiếng Vô Vi gắn lên mà nó phá rớt xuống. Tôi cũng làm thinh, bà cho hay nó phá rớt xuống mà nứt luôn vách tường nữa, bây giờ ông nghĩ sao?

Tôi nói không sao, cái đó là kỹ thuật của người thợ, tôi không cho biết, bởi vì tôi không bao giờ tôi tìm người ta mà tôi kiếm chuyện, để người ta kiếm chuyện tôi rồi sẽ hay.

Thì cái đêm đó là hai con hắc xà nó leo lên cửa sổ tôi, bả dọn tôi lên cái phòng lớn để tôi nằm nghỉ đó. Lúc đó bạn đạo về hết rồi, thấy tôi mệt quá, bởi vì ban đầu tới trị bệnh toàn là tôi săn sóc nhiều hơn là bác sĩ săn sóc. Thì tôi nằm đó, hai con hắc xà nó tới nó tính tấn công vô, nó diệt tôi. Nó nói chuyện gì của tôi mà tôi tới tôi can thiệp, nó nhảy vô, nó vô dữ lắm. Tôi tưởng bữa đó là nó giết tôi rồi đó!

Nhưng mà tự nhiên thì cái xâu chuổi trong này nó bay ra, nó đánh làm sao đó không biết mà thấy hai thằng đó đứt đầu nằm xuống đó. Thì tôi mới cho bả hay rồi tôi cho bả hay rằng bà má chồng của bà sẽ bớt bịnh, sẽ khỏe ra vì hai con hắc xà nó đã bị đứt đầu rồi vì cái lỗi của nó tấn công tôi và tôi sẽ lập lại cái kiếng vô vi tốt hơn nữa và tôi sẽ tập trung tụi nó lại tôi nói chuyện, từ đây về sau nó sẽ hợp tác với bà. 

Thì hai ông bà, ổng là công giáo làm sao ổng tin kiếng vô vi được nhưng bả làm kiếng vĩ đại, rất tốt, hai kiếng rất tốt, thành ra bây giờ cái y viện đó cũng như là cái thiền viện vô vi.

Download

Ông Tư cũng cho thấy là giờ chót ông Tư, cái xác cũng bị hành vậy vì ông Tư đánh ma quỷ thì ma quỷ nó hành bởi lúc ổng lìa xác thì xác phải hành, đương nhiên. Mấy ông thầy bùa phải để hành, tới giờ phút lâm chung là nó hành lại, thì phải lo tu giải thoát cái hồn, mình rời khỏi xác cho nó hành ăn chung gì, để mình trả quả. Hồi mình mạnh, mình đánh nó mà, mình kỳ thị nó mà.

Cho nên tới bây giờ tôi không có làm cái đó, nghĩa là cái nào mà kêu bằng quá thái phải trừng trị không thế nào giải quyết được, tôi mới thổi một cái thôi, cho nó trở về cái uy lực của nó, phải thọ nạn bao nhiêu năm nó hồi sinh, nó hồi sinh, đâu có trả thù được, nó hồi sinh, nó sau này nó phải cảm ơn, nó vừa tan mình vừa chiếu mà, chứ mình không có giết luôn, mình cứu, cho nó thổn thức, nó thấy ăn năng, mình có faveur cho nó mà nó không chịu nhận, thì lúc đó nó sa ngã rồi nó mới thấy rằng té ra tại nó, không phải tại mình.

BĐ: Nó tan, làm sao nó tựu được để mà nó hồi sinh?

ĐT:  Nó lần lần nó thức tâm rồi mới tựu lại được, thức tâm mới tựu được, ăn năn rồi,  khi nó tan nó bị hành hạ nặng hơn là nó phải hồi sinh, mà nạn chừng nào nó mới nhớ mình chừng nấy, nó nhớ nhiều chừng nào mình chiếu cho nó.

Cho nên mấy ông này là ổng chỉ đánh rồi thôi, ổng không biết nó la chỗ nào, bây giờ nó ở đâu ổng không biết, nó nhắc ổng, ổng không hay, rồi bây giờ ổng tu cái này rồi ổng thấy ổng chiếu cho nó rồi đi trong cái thức hòa đồng nó đở, chứ không thôi rốt cuộc nó phá. Nó cũng programmer nó đưa tới một cái giai đoạn nào mà mình bị khổ ghê lắm rồi kẹt như nó vậy, nó cũng tinh vi lắm, chờ ngày mà! Như đánh trên võ đài mà anh đánh kỳ này thua thì bây giờ mình về cứ suy nghĩ cái cú nào thua, mà làm sao hạ được cái cú này, nó cứ suy nghĩ hoài, suy nghĩ mà nó luyện tới mà nó đánh tới cái khi mà gặp cái cú đó nó có cái cú nào mà nó đỡ cú này và nó đánh một cái cú kia cho đối phương phải ngã. Luôn luôn nó có chương trình nhưng mà chưa tới ngày, tới ngày nó đánh đó mấy ông thầy bùa bị khổ lắm. Bây giờ thầy bùa ở bên Mỹ nghe tôi giảng rồi bỏ hết, qua đây tu cho kịp thì giờ, chắc chắn là phải bị một cú réaction, chỉ lấy thanh điển mới là giải được hai bên cho cứu cả hai. Hồi kia là mình giết một cứu một, bây giờ mình phải cứu cả hai.

Share.

Comments are closed.