HỌC ĐẠO-NHẮC-ĐÀM ĐẠO-PHÂN GIẢI-TRAO ĐỔI HÀNG TUẦN-HÀNH ĐẠO CHỨ KHÔNG CÓ GIÀNH ĐẠO- CHẲNG CÓ MỘT AI CÓ QUYỀN DẠY ĐẠO TẠI THẾ ? Lời giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng 

0

Mời bạn đạo click vào 2 phần dưới đây

Phần 1

download

 

Phần 2.1

download

Phần 2.2

download

Cách tải video trên kênh Suối Đạo Vô Vi

Share.

Comments are closed.