NGƯỜI TU NHIỀU KIẾP, NGƯỜI MỚI TU-TU MÀ TÍNH NGÀY TÍNH THÁNG LÀ NGƯỜI ĐÓ HỔNG BIẾT TU ĐÂU ? Lời giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng 

0

 

Phần 1

download

Phần 2

download

Cách tải video trên kênh Suối Đạo Vô Vi

Share.

Comments are closed.