TÂM NIỆM-Ý NIỆM-KHẨU NIỆM-TỊNH ĐỘ-TAM THÂN PHẬT-KHAI THÔNG LỤC TÂM MỚI LÀ ĐỆ TỬ NHÀ PHẬT ? Lời giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng

0

 

Phần 1

Download

Phần 2

Download

Cách tải video trên kênh Suối Đạo Vô Vi

Share.

Comments are closed.