TỚI PHẬT ĐI TỚI THANH TỊNH KHÔNG CÓ ÁP DỤNG THI THƠ-LÀM THƠ GIÁO DỤC MÌNH-KINH KỆ LÀ GÌ ? Lời giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng

0

 

Phần 1

download

Phần 2

download

Cách tải video trên kênh Suối Đạo Vô Vi

 

Share.

Comments are closed.