TỨ DIỆU ĐẾ -BÁT CHÁNH ĐẠO

0
Download

 

Download

BĐ: Dạ thưa ông Tám, Thích Ca Mâu Ni có nói câu rằng:” Giáo phái nào mà không có Bát Chánh Đạo thì không có sự giải thoát hoàn toàn. Cái nơi nào mà có Bát Chánh Đạo là nơi đó được giải thoát cho rốt ráo ”. Dạ thưa ông Tám chỉ cho con và các bạn đạo thế nào là Bát Chánh Đạo trong điển giới?

ĐT: Cái Bát Chánh Đạo nó phải hòa Đông Nam Tây Nam Đông Bắc Tây Bắc, nó mới phát triển đều đặng, lúc đó hào quang nó mới phát sáng được, đó, chứ còn nếu mà chúng ta tu một phương hướng không bao giờ ta tiến triển, cho nên ở thế gian nó chia nhiều môn phái, có những môn phái lạy sư ở hướng nam, có những môn phái lạy sư ở hướng tây, những môn phái lạy sư ở hướng bắc đó, còn ở đây chúng ta là Đông Tây Nam Bắc và Đông Nam Tây Nam Đông Bắc Tây Bắc đều phải khai thông, thông thiên văn đạt địa lý nó mới đạt tới chơn không, cho nên phải hành triển mới có cái đó, nếu không chịu hành triển không có, à, cho nên bây giờ chúng ta thấy Bát Chánh Đạo ở đâu? Dòm lại cái soi hồn và cái pháp luân, cái thiền định thì nó khai thông tiến tới Bát Chánh Đạo, không có nơi nào mà nó bỏ, không có nơi nào mà nó từ chối không học, nó phải tiến triển để hòa cảm bên trên thì lúc đó nó mới được cái  nhân duyên trở lộn về. Cho nên nếu mà chúng ta tu nói à, tôi chỉ theo ông sư của tôi và ông sư tôi lạy hướng tây thì tôi lạy hướng tây, ông sư tôi lạy mặt trời thì tôi lạy mặt trời thì mình chỉ có một hướng một thôi thì chừng nào mới tiến về Bát Chánh được? Bởi vì Đông Nam Tây Nam Đông Bắc Tây Bắc là chánh hướng đó mà nó cũng là bát quái trận để giam hãm tâm linh và giáo hóa tâm linh học hỏi tiến triển theo chiều hướng phát triển vô cùng, đó, cho nên ta không tu thì phải tu nơi bộ đầu mới là khai triển Bát Chánh, cho nên chúng ta có cái pháp soi hồn để cho bộ đầu triển khai rồi nó mới hòa hợp với cái Bát Chánh bên trên, đó, chúng ta bị giam hãm bởi cái đó rồi, bị bao vây bởi cái đó mà chúng ta không phát triển hòa hợp, làm sao chúng ta tiến, cho nên có cái pháp soi hồn để nó khai thông cái Bát Chánh.

BĐ: Cái Bát Chánh Đạo có thể hiểu là tám cái huyệt trong mình mình được không

ĐT: Cái đó cũng được cái đó là cái tám cái huyệt đó cũng được nhưng mà cái này là cái chánh hơn, về điển nó chánh hơn, đó, tám cái nút ở bên trên chánh hơn, à, thì nó mới phát triển tới sáng suốt còn nói ở trong mình đó thì nó giới hạn, thành ra người ta suy luận thét, trong lúc người ta chưa có trình độ, người ta bị tăm tối, cho nên mình phải đưa rút lên trên bộ đầu đi lên, cho nên chúng ta tu phải bắt trung ương tu trước còn trung ương không có tu thì ở dưới không bao giờ tu tiến. Cho nên nhiều người ở thế gian cũng tu cũng tụng kinh cũng niệm Phật này cũng kia kia nọ, cũng la lô nhưng mà rồi không biết cái gì, bị kẹt ở chỗ đó, cũng độ, độ cho cái tâm nhẹ chút vậy thôi, nó chưa có dám dũng tiến mà tu về Bát Chánh thì nó phải dũng tiến, thấy hông? À rồi cái Bát Chánh của chúng ta tu ở đây là bát chánh Nam Mô A Di Đà Phật, cái Bát Chánh này của trong cái tiểu vũ trụ mà nó cũng liên can với cái Đại Vũ Trụ, mà cái Bát Chánh này để làm gì?  Để kiểm soát sự công phu của mình có tiến bộ không? Nếu mà công phu có tiến bộ rồi đó, anh niệm tới đâu nó chạy tới đó, anh niệm tới đâu nó chạy tới đó, anh biết nó đã tới rồi, trong đó cái tà khí mổi đêm mà mình làm mà nó chạy đó thì mình không bị áp đảo bởi ngoại cảnh nữa, tự khai thông lên, đó, cái đó là Bát Chánh của cái Tiểu Vũ Trụ còn cái Bát Chánh ở bên quan trọng hơn, cái  cho nên cái Bát Chánh ở bên trên mà khai thông mở rồi đó thì mình thấy rõ hào quang rồi. Mình thấy Đức Phật dễ dãi, thấy hông? Mình ở trong cái học trình của chư Phật, giờ phút nào mình cũng được dự khóa và người ta thuyết giảng ở xa nhưng mà ở đây mình cũng lĩnh hội, bước về Bát Chánh mình mới thấy. Bây giờ chúng ta tu ở đây có rồi nó trụ hóa trên Bát Chánh, đó,  cái đó là cái Bát Chánh đó là siêu phàm, siêu thượng thừa, cái đó nó phải dày công lắm mới tói chỗ đó. Nói thì chút xíu thôi nhưng mà hành thì lúc đó mới thấy rằng cái sự quang trọng không phải là ở dưới trong thể xác này nữa, nó không còn lưu trú ở trong này nhưng mà nó chỉ làm việc ở đó và hướng thẳng lên về trung tâm sinh lực.

Share.

Comments are closed.