CÚNG LẠY

0
Download

Cúng lạy là sự cung kính để giáo dục lục căn lục trần trong bản thể của chúng ta. Con người hay tự cao xưng ta đây mà không hiểu ta là ai, cho nên có cái cúng. Cái chữ Cúng đó nó phải cúi xuống và cung kính thành tâm, quỳ lạy, là chịu xả cái trược, sự ngu muội của chúng ta, phân giải cái sự ngu muội mà để thu cái sự sáng suốt của người sáng suốt hơn chúng ta là Bề trên thiên liêng trong không mà có. Cho nên cái cúng lạy ý nghĩa rất đầy đủ nhưng mà người đời không hiểu, sắp bàn đó rồi cũng như cho người ta ăn rồi quỳ xuống cúng lạy vậy thôi, không biết ý nghỉa của cúng thì cúng cũng vô ích.

Chúng ta cúng là để dẹp tự ái mà dẹp được tự ái thì mới có sáng suốt. Người tu mà còn tự ái không còn sáng suốt. Dẹp tự ái mới hướng về thanh nhẹ thì kẻ hung nó hóa hiền vì lẻ xưa người ta để cái sự cúng lạy đó là hồi xưa, để tập gì? Tập những người ác ôn không hiểu, không có tâm linh, chậm tiến mới chỉ độ cho nó cúng lạy, làm hình nộm thiệt to để cho nó có vẻ sợ và nó cúng lạy,  thì nó cúng lạy nó thấy được cứu rỗi, cứu rỗi ở chỗ nào? Là nó quỳ xuống lạy cái phần trược điển ngu muội của nó được giải tỏa ra thì thanh điển cứu độ nó, cho nên nó cảm thấy khi nó lạy rồi nó nhẹ, đó là đối với những phần tâm linh yếu hèn còn những phần mà tâm linh thanh nhẹ không dùng cúng lại tại thế nhưng mà thật sự phần hồn phải có lể nghi gấp triệu lần ở thế gian.

Share.

Comments are closed.