HẮC ĐẠO

0
Download

BĐ: Hắc đạo là sao?

ĐT: Hắc đạo là càng tu càng thiền mặt càng tối tăm, tâm thức càng sợ, sợ người này trược người kia trược mà chính mình trược không hay, mặt mày u ám, có thiền cho mấy mặt mày cũng không thấy sáng đó là hắc đạo, bị con ma điều khiển kêu bằng hắc đạo. Nó nghe gì trong lổ tai nó, nó tưởng là hay lắm, có Tiên Phật độ tôi, không phải đâu, con ma độ nó, nó phụ thuộc những lời nhắn nhủ của con ma là tự hại tâm thân nó, mặt mày nó càng ngày tối tăm càng bực tức.

Share.

Comments are closed.