BÁT NHÃ

0
Download

Bát nhã, người phàm nói bát nhã, bị kẹt ở trong con tim không hiểu bát nhã này ở đâu ? Làm sao lại có cái bát nhã? Cũng là cái trung tim bộ đầu, bồ đề tâm của chúng ta phát triển rồi thì cái sự hướng chuyển, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, 8 hướng, 8 ngã xuất phát, chiếu diệu tất cả càn khôn vũ trụ mới là được mở hòa hợp với bát nhã của Bề Trên.

Trí bát nhã là sự sáng suốt đã sẵn có để chiếu rõ mọi khía cạnh mỗi sự chuyển hướng đông nam tây nam đông bắc tây bắc về điển khí thanh quang.

Share.

Comments are closed.